Tag: Ajay Devgn

Ajay devgn

Ajay Devgn સવારે 2 વાગ્યા સુધી Singham ની સ્ક્રિપ્ટ સાંભળ્યા પછી સવારે 7 વાગ્યે શૂટ માટે સંમત થયો : Rohit Shetty

ફિલ્મ નિર્માતા Rohit Shetty એ કહ્યું કે અભિનેતા Ajay Devgn એ સવારે 2 વાગ્યે સિંઘમની સ્ક્રિપ્ટ સાંભળી અને સવારે 7 ...