Tag: Bharat Drone Mahotsav

Bharat Drone Mahotsav

Bharat Drone Mahotsav : PM Modi એ આજે નવી દિલ્હીમાં ભારતના સૌથી મોટા ડ્રોન ફેસ્ટિવલનું ઉદ્ઘાટન કર્યું

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ​​સવારે 10 વાગ્યે દિલ્હીના પ્રગતિ મેદાન ખાતે ભારતના સૌથી મોટા ડ્રોન ફેસ્ટિવલ, Bharat Drone Mahotsav 2022નું ...