Tag: Blockchain

Blockchain

Blockchain : Google ના પેરેન્ટ Alphabet એ સપ્ટેમ્બર 2021 થી છેલ્લા અગિયાર મહિનામાં Blockchain ઉદ્યોગમાં આશરે $1.5 બિલિયન નું રોકાણ કર્યું છે

blockchain ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજમેન્ટ કંપની BlackRock, Morgan Stanley અને ટેક અગ્રણી Samsung બીજા, ત્રીજા અને ચોથા સ્થાન મેળવ્યા છે. સર્ચ એન્જીન ...