Tag: Queen Elizabeth

Elizabeth

Queen Elizabeth નું 96 વર્ષની વયે અવસાન પછી સૌથી મોટા પુત્ર Charles III રાજા બન્યા

બ્રિટિશ ઈતિહાસમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનાર Queen Elizabeth નું ગુરુવારે તેમના સ્કોટિશ હાઈલેન્ડ એકાંતમાં અવસાન થયું હતું. તેણી ...