Tag: Rajnath Singh

Rajnath Singh

Rajnath Singh : ભારત વિશ્વના ટોચના 25 સંરક્ષણ નિકાસકારોમાં સ્થાન મેળવવા માટે છલાંગ લગાવ્યું છે.

Rajnath Singh એ કહ્યું કે સશસ્ત્ર દળોને અદ્યતન શસ્ત્રો અને ટેક્નોલોજીથી સજ્જ કરવામાં આવી રહી છે અને તેઓ ભવિષ્યના તમામ ...

Atmanirbhar Bharat

‘Atmanirbhar Bharat’ : ભારતે ₹28,732 કરોડની સંરક્ષણ ખરીદીને મંજૂરી આપી

લશ્કરી કામગીરીમાં બળ ગુણક સાબિત થતી ડ્રોન ટેક્નોલોજીની પૃષ્ઠભૂમિમાં આધુનિક યુદ્ધમાં સૈન્યની ક્ષમતાને વધારવા માટે સ્વાયત્ત દેખરેખ અને સશસ્ત્ર ડ્રોન ...