Tag: Sabar Dairy

Sabar Dairy

Sabar Dairy : PM Modi એ ગુજરાતમાં સાબર ડેરી ખાતે ₹1,000 કરોડથી વધુના પ્રોજેક્ટની જાહેરાત કરી

Sabar Dairy: Prime Minister Narendra Modi એ ગુરુવારે ગુજરાતના સાબરકાંઠા જિલ્લામાં Sabar Dairy ખાતે સામૂહિક રીતે ₹1,000 કરોડથી વધુના મૂલ્યના ...