Tag: Shah Rukh Khan

Shah Rukh Khan

Shah Rukh Khan કહે છે કે વૈશ્વિક સ્તરે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે તે ભાગ્યશાળી છે.

Shah Rukh Khan કહે છે કે વૈશ્વિક કાર્યક્રમોમાં ભારતીય સિનેમાનો ચહેરો બનવા માટે તે ભાગ્યશાળી છે: 'હું બેશરમીથી કહું છું...' ...