Tag: Raghavji Patel

Raghavji Patel

Raghavji Patel એ જણાવ્યું સરકારે ગુજરાતના ખેડૂતોને 3 વર્ષમાં 6,624 કરોડ રૂપિયા આર્થિક સહાય તરીકે ચૂકવવામાં આવ્યા છે

Raghavji Patel એ જણાવ્યું ગુજરાત સરકારે છેલ્લા 3 વર્ષમાં વિવિધ કુદરતી આફતોના કારણે પાકને થયેલા નુકસાનના વળતર તરીકે રાજ્યના 59.81 ...

Raghavji Patel

Election ની તૈયારીઓઃ મંત્રી રાઘવજી પટેલ ની જાહેરાત, ખેડૂતો ને 15 હજાર મોબાઈલ ની ખરીદી માટે 40 ટકા ની મદદ

Gujarat નાં કૃષિ અને પશુપાલન મંત્રી Raghavji Patel આજે રાજકોટની મુલાકાતે છે. અહીં તેમણે બર્ડ રેસ્ક્યુ ટેન્ટની મુલાકાત લીધી હતી. ...