Tag: Morari Bapu

Morari bapu

Morari Bapu એ ફરી એક વાર આગળ આવી ને યાસ વાવાઝોડા થી પ્રભાવિત લોકો માટે પાંચ લાખ રૂપિયા ની કરી સહાય

Morari Bapu એ કોરોના સામે લડવા રાજુલામાં રામકથા દરમિયાન 1 કરોડ રૂપિયા ની સહાય જાહેરાત કરી હતી. Morari Bapu એ ...

Morari Bapu એ કોરોના સામે લડવા રાજુલામાં રામકથા દરમિયાન 1 કરોડ ના દાનની કરી જાહેરાત, જોવો ક્યાં વપરાશે ?

Morari Bapu એ કોરોના સામે લડવા રાજુલામાં રામકથા દરમિયાન 1 કરોડ ના દાનની કરી જાહેરાત, જોવો ક્યાં વપરાશે ?

Morari Bapu(મોરારી બાપુ) એ રાજુલામાં રામકથા દરમિયાન 23 એપ્રિલ ના રોજ મોટી જાહેરાત કરી છે. કોરોનાના તમામ દર્દીઓ માટે ભોજન ...